ხშირად დასმული კითხვები

ბილინგის მისამართი (billing address), არის მისამართი, რომელიც თქვენ გაქვთ მითითებული ბანკში პლასტიკური ბარათის მიღებისას.
შიფინგის მისამართი (shipping Address), ნიშნავს მისამართს სადაც გსურთ, რომ მოხდეს თქვენს მიერ ნაყიდი ნივთის მიტანა, ანუ საბერძნეთში ჩვენს მიერ გამოყოფილი საწყობის მისამართი, საიდანაც, უკვე ჩვენ მოვახდენთ მის ტრანსპორტირებას თქვენამდე.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ნივთები საბერძნეთის მაშტაბით ნებისმიერ ინტერნეტ მაღაზიაში, რომელიც ახორციელებს მიტანას ჩვენს მიერ გამოყოფილ საწყობის მისამართზე.

უმრავლესობა მაღაზიები უთითებს ყველა პროდუქციას მის წონას, მიახლოებით მაღაზიის მიერ მოწოდებული მონაცემებით ყოველთვის შეგიძლიათ წონის გამოთვლა, თუმცა დაზუსტებულ ინფორმაციას მიიღებთ მას შემდეგ რაც ამანათები შევა ჩვენს საწყობში საბერძნეთში.

ამანათები რეგულარულად მოდის სატვირთო მანქანით საბერძნეთიდან ყოველ კვირა. დაგვიანების მიზეზი შესაძლებელია იყოს, რეისის გადადება უამინდობის გამო, ტექნიკური ხარვეზი, სხვა ბუნებრივი მოვლენები, გზაზე ან ქვეყნის საზღვრებზე შექმნილი პრობლემები.

გამოგზავნილი ამანათი გადის აუცილებელ სკანირებას. იმ შემთხვევაში, თუ ამანათში აღმოჩნდა პროდუქცია, რომლის ტრანსპორტირებაც აკრძალულია ის იგზავნება უკან გამყიდველთან ან განადგურდება.

ამანათი სისტემაში აისახება მისვლიდან მაქსიმუმ მეორე დღეს. როდესაც ამანათის სისტემაში ასახვა არ ხდება არსებობს რამოდენიმე მიზეზი: 1) მომხმარებელმა/გამყიდველმა არასწორად მიუთითა პირადი საფოსტო ყუთის ნომერი
2) ამანათი საერთოდ არ მისულა ჩვენამდე რადგან არასწორად იყო მითითებული მისამართი
3) ამანათს არასწორად/არასრულად აწერია მიმღების მონაცემები (ასეთ შემთხვევაში მოხდება მიმღების მოძიება Easyex.ge მიერ, რასაც დასჭირდება რამდენიმე დღე)

პირველ რიგში უნდა დაუკავშირდეთ გამოგზავნ ინტერნეტ მაღაზიას და ამანათის კოდის (Tracking Number) საშუალებით გაარკვიოთ გამოგზავნის ზუსტი თარიღი.
ამანათის ჩვენს საწყობში მოსვლამდე, ჩვენ მას ვერ ვაკონტროლებთ და შესაბამისად არ ვაგებთ პასუხს მის დაკარგვაზე. ასეთ შემთხვევაში უნდა დაუკავშირდეთ გამოგზავნ ინტერნეტ მაღაზიას, რათა მოახდინონ ზარალის ანაზღაურება

შემოსავლების სამსახურის განმარტებით, ამანათების დეკლარირება საფოსტო გადაზიდვის მომსახურებისგან დამოუკიდებელ მომსახურებას წარმოადგენს და ექვემდებარება დაბეგვრას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2021 წლის 1 ნოემბრიდან სადეკლარანტო მომსახურება, ფასიანი გახდა და ონლაინ ამანათების შემთხვევაში დეკლარაციის საფასური განისაზღვრება 5 ლარით, ხოლო პერსონალური ამანათების შემთხვევაში 15 ლარით.
სადეკლარანტო მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია, როგორც ონლაინ ისე ადგილზე ამანათის გატანისას. სადეკლარანტო მომსახურების ინვოისი იხილეთ თქვენს ოთახში.
!!! 2022 წლის 14 მაისიდან კანონში შედის ცვლილება. კერძოდ იცვლება საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება. ცვლილების მიხედვით საქართველოს მთავრობა განბაჟების თანხის პარალელურად, აწესებს საქართველოს საბაჟოს მომსახურების გადასახადს განსაბაჟებელ საქონელზე.• 300-დან 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე განსაბაჟებელ თანხას დაემატება – 20 ლარი; • 3 000-დან 10 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე კი განსაბაჟებელ თანხას დაემატება – 100 ლარი.აღნიშნული თანხის გადახდა მოხდება საქართველოს ხაზინის ანგარიშზე, დეკლარაციის დაბეჭდვამდე და განბაჟების საფასურის გადახდამდე.

 საქართველოს კანომდებლობით განბაჟებას ექვემდებარება 300 ლარზე მეტი ღირებულების, 30კგ-ზე მეტი წონის ან ერთგვაროვანი საქონელი.

 თუ თქვენს მიერ გამოწერილი ამანეთები მოხვდება ერთ რეისზე და მათი ჯამური ღირებულება  300 ლარზე მეტია, ასევე   დაექვემდებარება განბაჟებას.

მაგალითად: თუ ერთი რეისით ჩამოვა amazon.com-დან თქვენს მიერს  გამოწერილი 2 ამანათი 200 ლარის და 101 ლარის ღირებულებით, დაექვემდებარება განბაჟებას.

 თუ თქვენს მიერ სხვადასხვა საიტიდან გამოწერილი ამანათები მოხვდება ერთ რეისზე და მათ ღირებულება 300 ლარზე მეტია,  ამანათები  არ დაექვემდებარება განბაჟებას.

მაგალითად: თუ ერთი რეისით ჩამოვიდა amazon.com   და   ebay.com   თქვენს მიერ გამოწერილი 2 ამანათი 201 ლარის და 100 ლარის ღირებულებით, არ დაექვემდებარება განბაჟებას.

 ტვირთის განბაჟებაზე და დღგ-ს დროულად გადახდაზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი.

 თუ  დეკლარაციაში მითითებულ ვადაში არ გადაიხდით განბაჟების თანხას, საქართველოს კანომდებლობით დამატებით დაგერიცხებათ საურავები. 

საბაჟო გადასახადი შეადგენს პროდუქციის ღირებულების და ტრანსპორტირების ჯამის 18%-ს.

 განსაბაჟებელი ამანათი საბაჟოდან მოდის ჩვენს ოფისში, ჩვენ გიბეჭდავთ დეკლარაციას და გატანთ ამანათს.

 განბაჟების თანხა, გადახდის ბოლო ვადა და საქართველოს ხაზინის საბანკო რეკვიზიტები მითითებულია დეკლარაციაში და მისი გადახდა შეგიძლიათ ნებისმიერ ბანკში.

იმ შემთხვევაში, თუ ამანათი დაექვემდებარა განბაჟებას, მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ინვოისი/შესყიდვის ორდერი, სადაც ფიქსირდება მიმღების სახელი, გვარი, ოთახის ნომერი, ამანათის შიგთავსი და ჯამური ღირებულება.

 იმ შემთხვევაში, თუ ამანათი არ იქნება დეკლარირებული მისი ჩამოსვლის მომენტში, იგი დაყოვნდება საბაჟოზე მინიმუმ 8 დღის განმავლობაში.

 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ საერთოდ არ მოხდება ამანათის დეკლარირება, ამანათის საქართველოში ჩამოსვლიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ ავტომატურად გადაეცემა სახელმწიფოს შემდგომი განკარგვისთვის. 

* გაითვალისწინეთ:
(1) შემოსავლების სამსახურის ახალი წესების მიხედვით დეკლარირებაში ამანათის მიმღების მიერ არასწორად მითითებული ღირებულების შემთხვევაში გათვალისწინებულია საჯარიმო სანქციები
(2) ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში ნივთის შეძენისას, თუ ნივთის ღირებულება შეადგენს ან აჭარბებს 25 ევროს და ნივთს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მისამართზე გამოიწერთ, ნივთს მოუწევს განბაჟება (ევროკავშირის საზღვრის კვეთისას).
მაგალითად: თუ ნივთს იწერთ ჩინეთიდან საბერძნეთის მისამართზე და ნივთის ღირებულება შეადგენს ან აღებატება 25 ევროს, ნივთი დაექვემდებარება განბაჟებას საბერძნეთის საზღვრის გადაკვეთისას.

გაქვთ შეკთხვა?

ჩვემ მზად ვართ მუდამ დაგეხმაროთ

დაგვიკავშირდით